Navigation

“Club van 50”

"Club van 50"

Beste lid,

Zoals jullie wellicht weten hebben wij binnen de vereniging een “Club van 50”.

De “Club van 50” is een groep mensen die v.v. Pekelder Boys een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren.

Wij willen de “Club van 50” een nieuw leven in blazen. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Dit jaar zouden wij dat geld graag willen gebruiken voor de aanschaf van een nieuw kassa systeem inclusief pinapparatuur.

Wat krijgt u hiervoor terug?

• Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine

• Vermelding op de website

• Eeuwige dankbaarheid en roem

Hoe kun je lid worden?
Je kunt je aanmeldien via Rient Nieboer (0610570214).

Mocht je nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Groeten,

Bestuur vv Pekelder Boys