Navigation

Protocol trainingen

Geachte leden,

Middels dit bericht willen wij u updaten i.v.m. Corona.

Trainen
Minister-president Rutte heeft aangekondigd dat er vanaf 29 april 2020 ruimere mogelijkheden worden geboden om de jeugd te laten sporten. Wij hebben vanuit de gemeente informatie gekregen zodat wij wellicht ook sport kunnen aanbieden. Dit zou dan gaan om de gehele maand mei. Vervolgens hebben wij overleg gehad met de betreffende leiders/trainers van alle elftallen. Wij willen als club natuurlijk de mogelijkheid bieden om te sporten, echter zijn wij dan afhankelijk van de betreffende trainers/leiders. Daarom hebben wij ieder team de keuze zelf laten maken om te trainen. Voor de trainers die wel graag willen trainen hebben wij een aanvraag bij de gemeente ingediend om deze mogelijkheid te bieden. De gemeente heeft hiervoor goedkeuring gegeven. De leden van deze teams zijn inmiddels op de hoogte en weer begonnen met trainen.

Voor de teams die wel weer kunnen trainen gelden een aantal protocollen. Deze zijn hieronder bijgevoegd en zullen wij ook bij ieder team kenbaar maken.

Contributie
Wij zullen de halfjaarlijkse contributie op dezelfde wijze innen als normaal.

Protocol voor ouders en verzorgers

Veiligheids- en hygieneregels voor iedereen

Protocol voor sporters