Navigation

Bestuur

Het bestuur van de vv Pekelderboys

Senioren
Voorzitter: Ronnie Meijer
Secretaris: Marit Aukema
Penningmeester: Irma Fransens
Algemeen bestuurslid: Rick Becker
Algemeen bestuurslid: Martin Schreuder
Algemeen bestuurslid: Willem Lammerts

Senioren commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Harry de Wit

Jeugd commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Ronnie Meijer

Communicatie commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Irma Fransens

Sponsor commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Rick Becker

Activiteiten commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Martin Schreuder

Clubhuis commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Irma Fransens

Accommodatie commissie:
Contactpersoon vanuit het bestuur: Willem Lammerts