Navigation

Sponsoring

‘Net als in het veld moeten financiële kansen ook benut worden!’

Sponsoring en sport is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van een professionele topclub tot aan de plaatselijke amateurclub. Het betekent een essentiële bron van inkomsten voor de vereniging waar mogelijke beleid-/ sportieve doelstellingen mee bereikt kunnen worden. Daarnaast is het voor de ondernemer een mogelijkheid om zijn maatschappelijke betrokkenheid en bekendheid kenbaar te maken in de regio.

Pekelder Boys wil u daarom graag verwelkomen als sponsor van onze vereniging. Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden tot sponsoring. Enkele voorbeelden van mogelijkheden zijn hieronder weergegeven:

  • Kleding
  • Wedstrijdbal
  • Reclamebord
  • Presentatiegids
  • Materiaal en spelmiddelen
  • Organisatie van activiteiten

De financiële middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de sponsoren zullen zorgvuldig worden besteed. Bij belangstelling zouden wij graag samen met u willen bespreken waar voor u en voor Pekelder Boys de kansen liggen.

Want net zoals op het veld willen wij graag deze kansen benutten! U kunt voor meer informatie en/of belangstelling contact opnemen met onderstaande personen . Daarnaast kunt u een email sturen naar info@vvpekelderboys.nl.

Sponsor commissie
contactpersoon van het bestuur:
Rick Becker
(t) 06 – 52 71 01 75